Děláme rekordy

12.10.2017

V aperamu děláme rekordy


V 39. týdnu dosáhlo naše oddělení CUTTINGU (řezání) rekordu a to počtu 1 097 000 ks.
Tohoto čísla jsme dosáhli společným úsilím všech, nejen z haly cutting, ale i z logistiky, údržby a plánování. Všem patří velký dík.